• HAKKIMIZDA


  ARE Müh. Müş. Eğitim ve Dış Tic. Ltd. Şti., 2010 yılının Mart ayında Enerji, Kontrol & Otomasyon, Biyomedikal ve Demiryolu sektörlerinde mühendislik, eğitim, danışmanlık ve dış ticaret hizmetleri sağlamak amacıyla İstanbul’da kurulmuştur. ARE, şu anda çalışmalarını İstanbul Üniversitesi Teknokent A.Ş. bünyesinden bulunan merkez ofisinde yürütmektedir. ARE, çalışmalarını İstanbul Üniversitesi, Ulusal ve Uluslararası firmalar ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmektedir.

  ARE, çalışma hayatı boyunca, kamu sektöründeki ve özel sektördeki önemli kuruluşlara mühendislik, ölçüm, optimizasyon, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermiştir. Enerji üretim tesisleri ve TCDD ile sürekli olarak işbirliği devam etmekte olup bu kurum ve tesislere mühendislik, ölçüm, optimizasyon, mesleki eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

  ARE bünyesindeki İstanbul Üniversitesi'nden danışman Profesörleri ve 10’dan fazla çalışanı ile çalışmalarını yürütmektedir. ARE, henüz yeni kurulmuş olmasına rağmen, kadrosunda Enerji, Kontrol & Otomasyon, Biyomedikal ve Demiryolu sektöründe hizmet veren özel firmalarda ve çeşitli devlet kuruluşlarında pek çok deneyim kazanmış tecrübeli kişileri barındırır. Şirketimiz bu sayede profesyonel iş yaşamında faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir.

  ARE Müh. Müş. Eğitim ve Dış Tic. Ltd. Şti. 2013 yılı sonu itibariyle hızlı bir büyüme ve ilerleme göstererek yıllık bazda yaklaşık 5 milyon dolarlık bir ciroya ulaşmıştır.

 • ABOUT US


  ARE Eng., Con., Edu., and Foreign Trade Co. Ltd. has been found Istanbul to provide engineering, consultancy and foreign trade services in Energy, Control & Automation, Biomedical and Railway Sectors in March of 2010. ARE currently operates its works in its central office which is found in the site of Istanbul University Technopolis Inc. ARE carries out its works in cooperation with Istanbul University, National and International firms.

  ARE has provided engineering, measurement, optimization, education and consultancy services for important foundations in public and private sectors during its working life. Cooperation with Power Production Plants and TCDD continues and he provides engineering, measurement, optimization, professional training and consultancy services.

  ARE carries out its works with its consultants from Istanbul University and more than 10 employees in its body. Although, ARE has been recently established, holds people who has been gained experience in private companies and various firms in energy, control & automation, biomedical and railway sectors, in its staff. Whereby, our company continues its activities in its professional business life.

  ARE Eng. Cons. Edu. and Foreign Trade Co. Ltd. reached approximately $ 5M annual income by showing fast growth and progress by the end of 2013.

 • Über Uns


  ARE Ing. Ber. Bld. und Auh. GmbH, wurde im März 2010 in Istanbul gegründet, um Ingenieurleistungen, Schulungen, Beratung und Außenhandel in den Bereichen Energi, Steuerung & Regelung, Medizingeräte und Eisenbahn zu gewährleisten. ARE, übt seine Tätigkeiten momentan im Hauptbüro innerhalb des İstanbul Üniversitesi Teknokent A.Ş.-Komplexes aus. ARE, kooperiert bei Projekten mit der Istanbul Universität und arbeitet mit sowohl natiolen als auch internationalen Firmen zusammen.

  ARE, hat bisher beachtlichen Organisationen, sowohl staatlichen als auch privaten, Leistungen wie Ingenieurleistungen, Messungen, Optimierung, Schulung und Beratung erbracht. Die Zusammenarbeit mit Stromerzeugungsanlagen und der TCDD wird stets fortgeführt. Hier werden weiterhin Ingenieurleistungen, Messungen, Optimierungen, fachliche Schulungen und Beratungsdienstleistungen gewährleistet.

  ARE führt seine Tätigkeiten zusammen mit seinen beratenden Professoren aus der Istanbul Universität und mehr als 10 Mitarbeitern aus. ARE, ist ein relativ neugegründetes Unternehmen und hat dennoch sachkundiges Personal, die in unterschiedlichen staatlichen Organisationen und in privaten Firmen im Energie-, Steuerung & Regelung-, Medizingeräte- und Eisenbahnbereich viele Erfahrungen erworben haben. Dies ermöglicht uns, in der professionellen Arbeitswelt erfolgreich zu sein.

  ARE Ing. Ber. Bld. und Auh. GmbH erreichte mit rapidem Zuwachs und Fortschritt Ende 2013 einen Jahresumsatz von ca. 5 Millionen US-Dolar.


 • VİZYONUMUZ

  ARE Müh. Müş. Eğitim ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin vizyonu; faaliyet alanları olan Enerji, Kontrol & Otomasyon, Biyomedikal ve Demiryolu sektörlerinde kaliteli hizmetleri, zamanında teslimatları, müşteri memnuniyetini kendine ilke edinmiş personeli ile kendini sürekli gelişmeye odaklamış örnek ve lider bir kuruluş olmaktır.


 • OUR VISION  Vision of ARE Eng., Cons., Edu., and Foreign Trade Co. Ltd. being a model and leader foundation focused on continuous improvement with its employees obtaining principles of quality services, on time deliveries, and customer satisfaction in Energy, Conrol & Automation, Biomedikal and Railway sectors, its fields of activity.

 • UNSERE VISION

  ARE Ing. Ber. Bild. und Außenhandel GmbH, strebt mit seinen kundenfreundlichen Mitarbeitern in den Bereichen Energie, Steuerung und Regelung, Biomedizin und Eisenbahn qualitative und zeitgerechte Leistungen zu erbringen, sich ständig weiterzuentwickeln und somit ein vorbildliches, führendes Unternehmen zu sein. • MİSYONUMUZ

  Vizyonumuz doğrultusunda her türlü ticari, ahlaki, hukuki kurallara saygılı ve bu kuralları harfiyen yerine getiren; müşterilerine, çalışanlarına ve ilişki içerisinde bulunduğu tüm kesimlere katkılarını sürekli olarak geliştiren dinamik bir organizasyon olmak ve bunun için Toplam Kalite Yönetimi felsefesini ve sürekli gelişim anlayışını ilke edinerek mükemmele yolculukta devamlı mesafe katetmekteyiz.


 • OUR MISSION

  We have been continuously travelling in a trip to the excellent by obtaining principles of Total Quality Management philosophy and understanding of continuous development for being dynamical organization increasing our advantages to our customers, employees and all parts that we are related with, by being respectful to all commercial, moral, ledal rules and applying these rules strictly according to our vision.


 • UNSERE MISSION

  Durch ständige Weiterentwicklung und Einhalt des Total Quality Managements in einer dynamischen Organisation, die alle kommerziellen, moralischen und rechtlichen Regeln respektvoll befolgt und gemäß unserer Vision den Beitrag ihrer Kunden, Mitarbeiter und aller weiteren an ihren Tätigkeiten Beteiligten stets steigert, sind wir laufend auf dem Weg zur Perfektion.


 • DEĞERLERİMİZ

  Müşterilerimiz bizim patronumuzdur. Çalışanlarımız kurumumuzun temel taşlarıdır. Kaliteli ürün ve hizmetler hem iç hem de dış müşterilerimizin hakkıdır. Üstün iş ahlakı, adil ve dürüst davranış şekli ile örnek kuruluş olmaya özen göstermek, verimliliği, etkinliği, üretkenliği ve kaliteyi en ön planda tutmak, tüm iletişim araçlarını sonuna kadar kullanarak şeffaf modern ve dinamik bir yapıda faaliyetlerimizi sürdürmek. Her çalışanımızı takımımızın aktif bir parçası olarak görmektir.


 • OUR VALUES  The customer is the boss. The employees are the fundemantel stones of our foundation. To care, high quality products and services are rights of our both domestic and foreign customers. Superior work ethic, fair and honest behaviour for being a model foundation, to keep in the forefront efficiency, effectiveness, productivity, and quality, to maintain our activities in a transparent and modern structure via using all communication tools all the way. Seeing all of our employees as an active part of our team.


 • UNSERE WERTE

  Kundenzufriedenheit wird bei uns groß geschrieben. Unsere Mitarbeiter bilden hierfür das Fundament der Firma. Qualitative Produkte und Dienste sind das Recht aller unserer Kunden, sowohl im Inland als auch im Ausland. Hohe Arbeitsmoral und faires, ehrliches Verhalten sind Pflicht, um ein vorbildliches Unternehmen zu sein. Effizienz, Produktivität und Qualität stehen stets im Vordergrund. Mit allen verfügbaren Kommunikationsmitteln sind alle Mitarbeiter für uns ein aktiver Bestandteil unserer transparenten, modernen und dynamischen Struktur.