• Kontrol & Otomasyon

 • Control & Automation

 • Steuerung & Regelung

 • Raylı Sistemler

 • Railway Systems

 • Bahnsysteme

 • Enerji

 • Energy

 • Energie

 • ARE, kontrol ve otomasyon sektöründe Endüstriyel Tesisler (Petro-Kimya Tesisleri, Elektrik Santralleri vb.) ve özel firmalar için mühendislik, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

 • ARE provides engineering, education, and consultancy services for Industrial Plants (such as; Petrochemical Plants, Electrical Plants) and private companies in the control and automation sector.

 • ARE gewährleistet Ingenieurleistungen, Schulungen und Beratung für industrielle Anlagen (petrochemische Anlagen, Elektrizitätswerke etc.) und private Firmen im Steuerung & Regelungsbereich.

 • ARE, demiryolu sektöründe TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) ve özel firmalar için yurtdışında yer alan partnerleriyle beraber mühendislik, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

 • ARE, together with its foreign partners, provides engineering, education and consultancy services for TCDD (Republic of Turkey State Railways) and private companies in the railway sector.

 • ARE gewährleistet zusammen mit seinen Partnern aus dem Ausland auch Ingenieurleistungen, Schulungen und Beratung für die TCDD (Türkische Staatsbahnen) und private Firmen im Bahnbereich.

 • ARE, enerji sektöründe kamu ve özel Enerji Üretim ve Dağıtım tesisleri (SEAŞ, BEDAŞ, TEİAŞ vb.) için mühendislik, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

 • ARE provides engineering, education, and consultancy services for public and private Energy Production and Distribution Plants.

 • ARE gewährleistet Ingenieurleistungen, Schulungen und Beratung für staatliche und private Stromerzeugung- und verteilungsanlagen (SEAŞ, BEDAŞ, TEİAŞ etc.) im Energiebereich.